Fosfor Döngüsü

Fosfor Döngüsü

Fosfor Döngüsü; Ekosistemlerdeki yaşam besin döngüleri ve enerji akışları ile devam eder. Doğada ölmüş olan bitki ve hayvanlar bakteriler aracalığı ile ayrıştırılır ve minerallere dönüştürülür, toprağa karışır. Toprağa karışmış organik artıklar bitkilerin temel besinleri olur. Yani diğer bitki ve ağaçların besin kaynağı haline gelen bu duruma besin döngüsü denir.Besin döngüleri; azot döngüsü, fosfor döngüsü, karbon döngüsü, oksijen döngüleridir. Besin döngüleri canlılar için hayati öneme sahiptir.

Fosfor Döngüsü

Hayatın devamlılığını sağlayan önemli olan minerallerden birisi de fosfordur. Fosforun temeli kayaçlardan gelir. Kayaların yapısındaki fosfor, fosfat halinde bulunur. Kayaların aşınması ve erozyon olayının yaşanması ile fosfat ırmak ve akarsuların içine karışır. Akarsu ve ırmaklardan okyanuslara taşınır. Okyanuslarda fosfat, diğer mineraller ile beraber depo edilir. Uzun yıllarca (milyon yıl) okyanuslarda bekler. Kabukların çarpışması esnasında deniz tabanının bir bölümü yüzeye çıkar. Böylece karasal yapı meydana gelir. Kayaların tekrar aşınmaya başlama süreci ile döngüye yine katılır. Bu döngü yavaş seyir eder. Fakat karadan okyanusa yaşanan geçiş daha hızlı olur. Fosforun tekrar karaya dönüşü ise yüzlerce yıl sonra olur.
Fosforun ekosistemlerde olan döngüsü oldukça hızlıdır. Bütün canlıların az da olsa fosfora ihtiyaçları vardır. Fosfor; ATP (Adenozin Tri Fosfat), NADPH (Nikotinamid Adenin Dinükleoit Fosfat), fosfolipitler, nükleik asitler (DNA ve RNA) ve bunların dışında bazı organik bileşiklerin başlıca bileşenidir.
Bitkiler fosforun çözünmüş ve iyon haline gelmiş olan şeklini kullanırlar. Bitkiler fosforu kullanma işini oldukça hızlı yaparlar. Ve toprakta olması gereken fosfor seviyesi aniden düşer. Ot ile beslenen hayvanlar (otçul hayvanlar) için fosforu vücutlarına alabildikleri, fosfordan faydalanabildikleri tek kaynak bitkilerdir. Et ile beslenen hayvanlar (etçil hayvanlar) ise otçul hayvanları tüketerek vücutlarına gerekli olan fosforu alırlar. Hayvanlar fosforun bir bölümünü vücutlarından idrar ve dışkı aracılığı ile atarlar. Ölmüş olan canlıların çürümesi ile de fosforun bir bölümü toprağa karışmış olur. Toprağa karışan fosforu bitkiler kullanır, bitkiler aracılığı ile tekrar döngüye karışmış olur.

Fosfor sucul ekosistemde genel olarak bitkilerin büyümesinde sınırlayıcı olan besindir. Fosforun temel kaynağı kayaçlardır fakat ticari gübrelere aracılığı ile döngüye katılan fosfor daha fazla olur.

Döngüde fosforun seviyesi fazla olması çevresel problemlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Mesela; tarım bölgelerinde gübre amaçlı kullanılan fazla fosfor derin olmayan göllere taşındığı zaman bu besin fotosentetik bakteri ve alglerin sayılarının aniden fazlalaşmasına sebep olur. Böylece su yüzeyi kalıplanır, güneş ışınları su altında kalan bitkilere ulaşamaz. Bu bitkiler ve yüzeyde yer alan bakteri ve algler öldüğü zaman diğer bakteriler tarafından kullanılır. Bu bakteriler beslenme esnasında suda çözünmüş olarak bulunan oksijeni tüketirler. Göldeki oksijen miktarının azalması ile gölde yaşayan canlılar ölür. Göllerde meydana gelen bu kirlenme ''ötrofikasyon'' olarak tanımlanır.
Son Güncelleme : 22.04.2021 03:58:29
Fosfor Döngüsü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Fosfor Döngüsü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Fosfor Döngüsü"
Öğretmenimiz fosfor döngüsüne ilişkin olarak ayrıntılı ödev hazırlamamı istedi. Ancak fosfor döngüsü karmaşık bir hal alıyor ve ben 7. sınıf öğrencisiyim. Fosfor döngüsünü daha rahat anlamam için hangi kaynaklardan faydalanmalıyım? Ayrıca fosfor döngüsünde yer alan ATP ne anlama geliyor? Yardımınız için şimdiden teşekkürler.
Gamze . 06.10.2018 01:26:29
CEVAP YAZ
Fosfat Kayası
Fosfat Kayası
Fosfat Kayası, Ülkemiz fosfat kayası bakımından oldukça zengin kaynaklara sahiptir. Yapısında bulundurduğu minerallerin fosfat yönünden saflık derecelerine göre fosfat kayası madenlerden çıkartılmaktadır. Fosfat kayasının işlenilmesi halinde çoğunlu...
Dikalsiyum Fosfat
Dikalsiyum Fosfat
Dikalsiyum Fosfat; Doğada saf halde bulunan dikalsiyum fosfat bir çok ürünün üretilmesinde kullanılmaktadır. Fiziksel özellikleri bakımından beyaz renkli ve toz halindedir. Kokusuz ve cilde temas etmesi halinde hafif yanma hissi oluşturabilmektedir. ...
Trisodyum Fosfat
Trisodyum Fosfat
Trisodyum Fosfat, granül ve kristal toz halinde bulunan ve suda çözünen bir tuzdur. Suda çözüldüğü zaman alkali yapıdadır. İçme suyunda da çözünmüş olarak bulunmaktadır. Fosforik asit nötralizasyonu ile üretilir. Ticari olarak da fosforik asitten ür...
Fosfat İçeren Besinler
Fosfat İçeren Besinler
Fosfat içeren besinler arasında birçok seçenek bulunmaktadır. İnsan vücudu ve sağlığı için oldukça önemli olan fosfatın yeteri kadar vücuda alınması gerekmektedir. Fosfat eksikliğinde bir çok hastalık ve rahatsızlık meydana gelebilmektedir. Bu nedend...
Anti Fosfat
Anti Fosfat
Anti fosfat, vücutta meydana gelmiş olan böbrek rahatsızlıkları ve yüksek kan fosfatı tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar arasında en fazla etki gösteren türdür. Vücutta meydana gelmiş olan rahatsızlığın derecesine ...
Anti Fosfat Ca
Anti Fosfat Ca
Anti fosfat ca, vücutta meydana gelmiş olan böbrek rahatsızlıkları ve yüksek kan fosfatı tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar arasında en fazla etki gösteren türdür. Vücutta meydana gelmiş olan rahatsızlığın derec...
Hidrojen Fosfat
Hidrojen Fosfat
Hidrojen Fosfat, kimyasal bileşen olarak verilen isimler arasında yer almakta olan fosfat türüdür. Formülü Na2HPO4 olarak bilinir. Molar kütlesi 141,96 moldur. Erime noktası 250 derece olan bu fosfat su içerisinde rahatlıkla çözünebilme özelliği t...
Kodein Fosfat
Kodein Fosfat
Kodein fosfat, afyon bitkisinden elde edilen bir alkaloit olmaktadır. Diğer adıyla metil morfin olarak kullanılmaktadır. Kodein'de 5, 6, 9, 13 ve 14 numaralı karbonlar asimetrik şekilde olmaktadır. Alkolde bulunan %2'lik çözeltisi polarize ışığı sola...
Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz
Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz
Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz, Tüm canlı varlıklar için lazım olan kimyasal reaksiyonları gerçekleşmesini sağlayan proteinleri üretmeye yarayan bir enzim maddesidir. Özellikle Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimler tüm vücudumuz içerisinde yüzlerce kim...
Fosfat Eksikliği
Fosfat Eksikliği
Fosfat eksikliği, vücutta meydana gelebilecek fosfat azalması veya eksikliği beraberinde bir takım rahatsızlıklar getirmektedir. Vücudun normal yaşamının devam ettirebilmesi için enerjiye ihtiyaç duyar. Eğer yeterli enerji yok ise glikolizden bu ener...
Potasyum Fosfat Formülü
Potasyum Fosfat Formülü
Potasyum fosfat formülü, Kimyada bulunan bileşikler arasında yer almaktadır. Kimyasal formülü KH2PO4 olan bu bileşik bitkiler için çok büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden meyve ve sebze yetiştiriciliği yalan çiftçiler potasyum fosfatı kullanmaktadır....
Demir Fosfat
Demir Fosfat
Demir fosfat, fosfatlama işleminin yapıldığı türlerden biri olmaktadır. Bu işlem fosfatlama olarak ta bilinmektedir. Fosfat kaplamanın oluşumu bir metal ve bir kimyasal çözeltinin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Uygulaması demir fosfat, mangan fo...

 

Mono Amonyum Fosfat
Diamonyum Fosfat
Kalsiyum Hidrojen Fosfat
Fosfat Formülü
Alüminyum Fosfat
Disodyum Hidrojen Fosfat
Demir Fosfat Formülü
Pentoz Fosfat Yolu
Amorf Fosfat
Amonyum Fosfat Özellikleri
Fosfor Döngüsü
Sodyum Fosfat Formülü
Fosfat Simgesi
Amonyum Fosfat Formülü
Magnezyum Fosfat Formülü
Fosfat İyonu
Kreatin Fosfat
Trikalsiyum Fosfat
Fosfat Kayası
Dikalsiyum Fosfat
Trisodyum Fosfat
Fosfat İçeren Besinler
Anti Fosfat
Anti Fosfat Ca
Hidrojen Fosfat
Kodein Fosfat
Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz
Fosfat Eksikliği
Potasyum Fosfat Formülü
Demir Fosfat
Popüler İçerik
Fosfat Simgesi
Fosfat Simgesi
Fosfat Simgesi; PO4-3 şeklindedir. Fosfat kimyada yer alan bir köktür. Anyonik bir yapıya sahiptir. Fosforik asidi meydana getiren katyon kökü görevin...
Amonyum Fosfat Formülü
Amonyum Fosfat Formülü
Amonyum Fosfat Formülü, kimyasal ismi "phosphoric acid ammonium salt" ve "di ammonium phosphate"olarak bilinen amonyum fosfatın formülü ise, şu şekild...
Magnezyum Fosfat Formülü
Magnezyum Fosfat Formülü
Magnezyum Fosfat Formülü; Magnezyum fosfat %22.5 fosfor, %8.8 oranında magnezyum birleşmesi ile meydana gelir. Magnezyum fosfat bileşiği suda çözünebi...
Fosfat İyonu
Fosfat İyonu
Fosfat İyonu, fosforik kökenli asidin tuz veya esteri olan bir bileşiktir. Fosfatlı gübre, kalsiyum fosfat ve fosforik asidin ham maddesini oluşturur....
Kreatin Fosfat
Kreatin Fosfat
Kreatin Fosfat, Omurgalı canlıların kas ve beyin dokusunda bulunan, kas kasılması için gerekli olan kısa süreli enerji kaynağı olan organik bileşiktir...
Trikalsiyum Fosfat
Trikalsiyum Fosfat
Trikalsiyum Fosfat; Kimya sanayide oldukça fazla kullanılan trikalsiyum fosfat doğada oldukça fazla bulunmaktadır. Bir çok bileşiğin yapısında bulunan...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kodein Fosfat
Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz
Fosfat Eksikliği
Potasyum Fosfat Formülü
Demir Fosfat
Püskürtme Sistemi İle Demir Fosfat Kimyasalı Reçetesi
Magnezyum Fosfat Ve Kalsiyum Fosfat Nereden Bulabiliriz
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Püskürtme Sistemi İle Demir Fosfat Kimyasalı Reçetesi
Magnezyum Fosfat Ve Kalsiyum Fosfat Nereden Bulabiliriz
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022